Festival Akkrediteringssystem Behandle søknader

Behandle søknader

Registreringsskjema kan lages som direkteregistreringer eller søknadsskjema. Innkommende søknader kan enkelt behandles i Arkon på grunnlag av de obligatoriske feltene i søknaden.

Ta avgjørelser på rett grunnlag

behandleAll nødvendig informasjon for å ta riktige avgjørelser sikres gjennom obligatoriske felter i søknadsskjema. Som godkjenner kan du lage en rapport på søkere til den aktuelle gruppen med all denne informasjonen.
Personer som oppfyller kravene markeres som godkjent og vil få tilsendt en bekreftelsesmail med opplysninger om hvor de er plassert.

 

Flere kan jobbe mot samme søknadsliste

togetherAlle som søker havner i en felles søknadsliste. Forskjellige brukere kan likevel bregrense utvalget av søkere til å bare omfatte ens eget område. En hver godkjenner kan lage seg en mal for raskt å få oversikt over sine søkere og behandle dem fortløpende.

Om

Hvordan vi startet                        Hva jobber vi med                            Hvem vi er           

mer om oss

Andre

Vi har kunder i mange bransjer. Festivaler, konferanser, hoteller, management og utesteder.

Våre kunder

Kontakt

Vi skal være lette å få tak i. Mail oss, ring oss, chat med oss eller møt oss på arrangement.

Her er vi