Festival Akkrediteringssystem Fordel personer

Oversiktlig inndeling

I Arkon plasserer du personer i kategorier. I tillegg kan du gruppere på tvers av kategorier med bruk av tilvalg.

Kategorier

categorizeArkon har to nivå med kategorier
En person tilhører én kategori. Kategoriene tilhører igjen en hovedkategori.
Du som kunde står fritt til å bygge ditt eget kategori-tre tilpasset din organisasjon. Det er ingen begrensninger i hvor mange kategorier som kan opprettes.

 

 

Tilvalg

tilvalgOfte trenger man å kunne gruppere personer på tvers av kategorier. Dette kan være i form av arbeidsdager, adgangssoner, overnattingsmuligheter, vakter og billetter etc.
Dette behovet dekkes av tilvalg. Tilvalg er egenskaper knyttet opp til personer. Du kan også opprette tilvalg selv etter eget ønske.

Om

Hvordan vi startet                        Hva jobber vi med                            Hvem vi er           

mer om oss

Andre

Vi har kunder i mange bransjer. Festivaler, konferanser, hoteller, management og utesteder.

Våre kunder

Kontakt

Vi skal være lette å få tak i. Mail oss, ring oss, chat med oss eller møt oss på arrangement.

Her er vi