Rapporter

Du kan enkelt hente ut rapporter med akkurat den informasjonen du ønsker. Velg hvilke grupper du ønsker å se samt hvilken informasjon du vil ta ut.

God oversikt over de registrerte

Arkon gir deg gode og oversiktelige rapporter med akkurat den informasjonen du trenger. Velg hvilke grupperinger du ønsker å se og hvilke felter du ønsker å vise.

Utvalget du gjør og detaljene du velger kan lagres som mal for senere bruk.

Du har også mulighet til å beardeide rapporten videre med Arkons rapportverktøy.
Her kan du gjøre utvalg av personer som du kan sende e-post og SMS til, flytte, slette eller knytte til tilvalg.
Hele rapporten kan eksporteres til Excel og tilpasses til utskrift.
E-postadresser og mobilnummer er klikkbare for sending av e-post og SMS.

 

report

Om

Hvordan vi startet                        Hva jobber vi med                            Hvem vi er           

mer om oss

Andre

Vi har kunder i mange bransjer. Festivaler, konferanser, hoteller, management og utesteder.

Våre kunder

Kontakt

Vi skal være lette å få tak i. Mail oss, ring oss, chat med oss eller møt oss på arrangement.

Her er vi