Festival Akkrediteringssystem Registrer ankomst

Registrer ankomst

Registreringen er det første som møter frivillige, presse og gjester når de skal inn på festival. Det er viktig at dette blir en god opplevelse alle.

Effektivitet og kontroll

arrivalMed Arkon - Festival får du mulighet til å gjennomføre en effektiv og profesjonell ankomstregistrering med full kontroll på hvilke goder de enkelte skal ha.

Vår søkefunksjon søker i alle deler av alle datafelter for å finne riktig person selv om bare deler av navn oppfattes. All relevant informasjon om personen blir presentert og armbånd, kort og andre varer kan plukkes.

Hele kategorier kan registreres som ankommet i en operasjon.

registerArrival

Om

Hvordan vi startet                        Hva jobber vi med                            Hvem vi er           

mer om oss

Andre

Vi har kunder i mange bransjer. Festivaler, konferanser, hoteller, management og utesteder.

Våre kunder

Kontakt

Vi skal være lette å få tak i. Mail oss, ring oss, chat med oss eller møt oss på arrangement.

Her er vi