Festival Andre tjenester

Andre tjenester

Arkon tilbyr også andre tjenester og produkter som supplerer selve akkrediteringssystemet. Vi har etter flere år i bransjen fått god kjennskap til behov og løsninger i mange festivaler. Gjennom dette arbeidet har vi sett hva som trengs i forbindelse med akkreditering og personellbehandling. Se hva vi kan tilby til venstre.

 

Om

Hvordan vi startet                        Hva jobber vi med                            Hvem vi er           

mer om oss

Andre

Vi har kunder i mange bransjer. Festivaler, konferanser, hoteller, management og utesteder.

Våre kunder

Kontakt

Vi skal være lette å få tak i. Mail oss, ring oss, chat med oss eller møt oss på arrangement.

Her er vi