Festival Andre tjenester Konsulenttjenester

Konsulenttjenester

Det hjelper lite med et akkrediteringssystem hvis det ikke system i systemet. Vi har sett hva som fungerer - og ikke fungerer.

Bred erfaring

erfaringArkon har gjennom flere år fått innblikk i mange organisasjoner. Det finnes mange måter å løse utfordringer på. Noen fungerer bedre enn andre. 

Vi kan derfor tilby vår kompetanse på området akkreditering - frivillighåndtering og systembygging rundt disse temaene.

Om

Hvordan vi startet                        Hva jobber vi med                            Hvem vi er           

mer om oss

Andre

Vi har kunder i mange bransjer. Festivaler, konferanser, hoteller, management og utesteder.

Våre kunder

Kontakt

Vi skal være lette å få tak i. Mail oss, ring oss, chat med oss eller møt oss på arrangement.

Her er vi