Nytt navn og nye nettsider

akkreditering.net skifter navn til Arkon. Tjenestene vi tilbyr er nå bedre tilpasset de forskjellige kundenes behov. Ellers er det ingen endringer i firmaet.

Arkon - arrangementskontroll

arkonLogoEtter å hatt navnet akkreditering.net i mange år, begynner bredden av kunder og tjenester å bli så stor at vi har sett behov for et annet navn for å dekke det hele. Kjernen i det vi tilbyr er løsninger som hjelper deg å ha kontroll på ditt arrangement, noe som ble til Arkon.

 

Portal - ny nettadresse for brukere

urlNy nettadresse til innloggingssiden:

https://arrangementsnavn.arkon.no

Hvis du har lagret din link med https://, vil du få en feilmelding om at "Denne tilkoblingen er ikke pålitelig". Dette er på grunn av at vi har lagt inn nytt sikkerhetssertifikat for vår nye nettadresse.

Om

Hvordan vi startet                        Hva jobber vi med                            Hvem vi er           

mer om oss

Andre

Vi har kunder i mange bransjer. Festivaler, konferanser, hoteller, management og utesteder.

Våre kunder

Kontakt

Vi skal være lette å få tak i. Mail oss, ring oss, chat med oss eller møt oss på arrangement.

Her er vi